آلفا آلومینا


شیشه
شیشه

بدلیل خواص منحصر به فرد الومینا کاربرد آن در صنعت شیشه بسیار گسترده است.

‫۶ ماه قبل، دوشنبه ۴ دی ۱۴۰۲، ساعت ۱۲:۰۰

ساینده
ساینده

امروز ساینده ها کاربرد مختلفی در صنایع و زندگی روزمره انسان ها دارند. آلومینا بعد از الماس به عنوان سخت ترین ماده جهان کاربرد وسیعی در این صنعت دارد.

‫۶ ماه قبل، دوشنبه ۴ دی ۱۴۰۲، ساعت ۱۲:۰۵

سرامیک های پیشرفته
سرامیک های پیشرفته

سرامیک‌های پیشرفته اغلب مقاومت سایشی و مقاومت به خوردگی بالایی در دماهای بالا دارند.

‫۵ ماه قبل، چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۵۸

سرامیک های استاندارد
سرامیک های استاندارد

سرامیک های استاندارد شامل کاشی، چینی ظروف و چینی بهداشتی می باشد.

‫۵ ماه قبل، چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۱۸:۱۹

آلفا آلومینا کم سودا کلسیناسیون متوسط
آلفا آلومینا کم سودا کلسیناسیون متوسط

مورد مصرف در صنایع سرامیک های مهندسی و دیرگداز

‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۳۰

آلفا آلومینا کم سودا کلسیناسیون پایین
آلفا آلومینا کم سودا کلسیناسیون پایین

مصرف کلسایند آلومینا در صنایع دیرگداز و سرامیک های استاندارد

‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۳۴

آلفا آلومینا نرمال سودا کلسیناسیون بالا
آلفا آلومینا نرمال سودا کلسیناسیون بالا

مورد مصرف در صنایع سرامیک های استاندارد و دیرگداز

‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۳۸

آلفا آلومینا نرمال سودا کلسیناسیون متوسط
آلفا آلومینا نرمال سودا کلسیناسیون متوسط

مورد مصرف در صنایع سرامیک های استاندارد و دیرگداز

‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۴۱

هیدروکسید آلومینیوم
هیدروکسید آلومینیوم

مورد مصرف در صنایع شیمیایی ، سرامیک های ویژه و شیشه

‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۱۳