کات


ساینده
ساینده

امروز ساینده ها کاربرد مختلفی در صنایع و زندگی روزمره انسان ها دارند. آلومینا بعد از الماس به عنوان سخت ترین ماده جهان کاربرد وسیعی در این صنعت دارد.

‫۶ ماه قبل، دوشنبه ۴ دی ۱۴۰۲، ساعت ۱۲:۰۵