شیشه

صنایع شیشه

شیشه

بدلیل خواص منحصر به فرد الومینا کاربرد آن در صنعت شیشه بسیار گسترده است.

شیشه

آلفا آلومینای آلپاکو برای بهبود استحکام مکانیکی، سختی، خواص حرارتی و نوری به فرمول شیشه اضافه می شود. محصولات آلپاکو همچنین یک جایگزین بسیار با کیفیت برای مواد معدنی طبیعی در بسیاری از فرمول های شیشه است. گریدهای آلومینای تولید شده در آلپاکو بهترین گزینه جهت تامین نیاز صنعت شیشه به این ماده می باشد.