گواهی اولین رتبه اعتباری هلدینگ سرامیک های صنعتی اردکان

گواهی اولین رتبه اعتباری هلدینگ سرامیک های صنعتی اردکان

کسب افتخارآمیز گواهی اولین  رتبه اعتباری بلندمدت A+ و رتبه کوتاه مدت A1 از شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان، یک دستاورد قابل تقدیر است که پایداری مالی و قابلیت اعتبار یک شرکت را نشان می دهد. این دستاورد می تواند به شرکت در جذب سرمایه گذار، تضمین تامین مالی و ایجاد اعتماد با مشتریان و تأمین کنندگان کمک کند. همچنین نشان دهنده مدیریت مالی صحیح و شیوه های کسب و کار مسئولانه شرکت است. فرآیند رتبه بندی اعتباری شامل تجزیه و تحلیل عمیق صورت های مالی و عملکرد شرکت است و کسب رتبه بندی مطلوب، نیازمند تلاش پایدار و برنامه ریزی استراتژیک است. کسب این افتخار مهم را به شما سهامداران محترم، مدیریت محترم عامل و تمامی افرادی که در این زمینه به صورت شبانه روزی تلاش کردند، تبریک و تهنیت عرض مینماییم. امیدواریم که در همه اقدامات آینده موفقیت روز افزون داشته باشیم.