ساینده

صنایع ساینده

ساینده

امروز ساینده ها کاربرد مختلفی در صنایع و زندگی روزمره انسان ها دارند. آلومینا بعد از الماس به عنوان سخت ترین ماده جهان کاربرد وسیعی در این صنعت دارد.

ساینده

ساینده ها قادر به باربرداری و براق سازی از سطح می باشند. ساینده ها به صورت گسترده های در مصارف  صنعتی و خانگی استفاده می شود ، به همین دلیل ساینده ها درروش ها و اشکال مختلف با خواص شیمیایی و فیزیکی متفاوتی ساخته می شوند. اکسید آلومینیوم بدلیل خصوصیات ویژه کریستالی و مورفولوژی دارای پیوند شیمیایی قوی و پایداری فیزیکی با سختی بالا می باشد و بهترین گزینه جهت باربرداری از سطح و در گریدهای مختلف جهت صیقل دادن سطح در ساینده ها مورد استفاده قرار میگیرد.

آلپاکو با داشتن پیشرفته ترین فناوری روز دنیا، تولید گریدهای مختلف آلومینا را برای کسب بهترین کیفیت در باربرداری و صیقل سازی سطح به ثمر رسانده است.